Cursuri online, WebDesign, html, css, php, mysql, linux | Invata-Online.ro

Obiecte Navigator, History si Location

In aceasa lectie sunt prezentate obiectele JavaScript de nivel 1: obiectul "navigator (browser)", obiectul "History" si obiectul "Location"

1. Obiectul Navigator

Obiectul Navigator reprezinta programul, aplicatia browser folosita pentru vizualizarea rezultatelor.
Cu acest obiect putem gasi informatii despre denumirea si versiunea browser-ului, precum si alte informatii care pot fi folosite in practica.
Obiectul Navigator are la randul lui doua sub-obiecte (sau obiecte copil) : "Plugin" si "Mimetype".

- Proprietati ale obiectului "navigator" sunt urmatoarele:

 • appCodeName - reprezinta numele de cod al browserului
 • appName - reprezinta numele oficial al browserului
 • appVersion - versiunea browserului
 • language - limbajul browserului
 • mimeTypes - face referire la un tablou de obiecte "Mimetype" care contine toate tipurile MIME pe care le accepta browserul
 • platform - un sir care reprezinta platforma pe care ruleaza browserul
 • plugins - face referire la un tablou de obiecte "Plugin" care contine toate modulele plugin instalate pe browser
 • userAgent - sir care reprezinta antetul utilizator-agent

- Metode ale obiectului "navigator" sunt urmatoarele:
 • javaEnabled() - functie care testeaza daca browserul cunoaste sau nu limbajul JAVA
 • plugins.refresh() - cauta orice module plugin nou instalate
 • preference() - permite citirea si stabilirea diverselor preferinte ale utilizatorului in browser
 • taintEnabled() - testeaza daca este activata contaminarea datelor

Urmatorul script afiseaza proprietatile si metodele navigatorului (browser-ului) folosit:
<body>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write("Nume cod :".bold()+navigator.appCodeName+"<br>");
document.write("Nume browser :".bold()+navigator.appName+"<br>");
document.write("versiune :".bold()+navigator.appVersion+"<br>");
document.write("limbaj :".bold()+navigator.language+"<br>");
document.write("MIME Type :".bold()+navigator.mimeTypes+"<br>");
document.write("Platforma :".bold()+navigator.platform+"<br>");
document.write("Plugin-uri :".bold()+navigator.plugins+"<br>");
document.write("Agent :".bold()+navigator.userAgent+"<br>");
document.close();
//-->
</script>
</body>
In pagina dv. acesta afiseaza urmatorul rezultat:

2. Obiectul History

Navigatoarele web au o caracteristica numita "History" care permite urmarirea locatiilor pe care le-ati vizitat. Acest obiect contine un tablou (Array) cu paginile vizitate de client, in cadrul unei ferestre, un istoric al paginilor vizitate.
Obiectul History permite navigarea inapoi in lista istoric la paginile care au mai fost vizitate in cadrul aceleasi ferestre.

- Proprietatile obiectului "history" sunt urmatoarele"

 • current - face referire la adresa URL curenta din lista istoric
 • length - intoarce numarul de intrari din lista istoric
 • next - face referire la urmatoarea adresa URL din lista istoric
 • previous - face referire la adresa URL anterioara din lista istoric

- Metodele obiectului "history" sunt urmatoarele"
 • back() - incarca ultima adresa URL din lista istoric
 • forward() - incarca urmatoarea adresa URL din lista istoric
 • go(x) - incarca o adresa URL, echivalenta cu un salt la numarul "x" (pozitiv sau negativ) din lista istoric

Daca dorim intoarcerea inapoi cu 3 pagini in lista istoric, putem folosi o functie si obiectul "History" ca in exemplul urmator:
<script type="text/javascript">
<!--
function inapoi3 {
    window.history,go(-3);
}
//-->
</script>
- Unde "inapoi3" este numele functiei si (-3) reprezinta numarul de pagini la care se face saltul, pornind de la pagina curenta, negativ face saltul inapoi iar daca numarul dintre paranteze este pozitiv face saltul inainte in lista istoric.

3. Obiectul Location

Acest obiect contine date despre originea unei pagini web, stocheaza informatii despre o adresa URL dintr-o fereastra specifica.

- Proprietatile obiectului "location" sunt urmatoarele"

 • hash - reprezinta un nume de ancora in adresa URL, care incepe cu caracterul diez (#)
 • host - reprezinta numele calculatorului gazda si numarul de port al adresei URL
 • hostname - reprezinta partea cu numele calculatorului gazda din adresa URL
 • href - reprezinta adresa URL completa
 • pathname - reprezinta partea PATH_INFO a adresei URL
 • port - reprezinta partea de port a adresei URL
 • protocol - reprezinta partea de protocol a adresei URL
 • search - partea de cautare a adresei URL, inclusiv caracterul "?"

- Metodele obiectului "location" sunt urmatoarele"
 • reload() - reincarca adresa URL curenta in fereastra de browser
 • replace() - incarca noua pagina transferata in browserul curent

De exemplu, daca doriti sa preluati intr-un script JS parti din adresa URL, si anume domeniul si calea catre pagina curenta sau toata adresa (fara protcol, care de obicei e "http:" ori "https":), puteti folosi modelul urmator:
<script type="text/javascript">
<!--
function get_url() {
    var domeniu = window.location.hostname;           // Preia numele domeniului din adresa URL
    var cale = window.location.pathname;                 // Preia cale ce reprezinta directorul si pagina curenta
    var url = domeniu+cale;                           // Compune variabilele pt. a forma adresa URL (fara protocol)

    alert("Adresa paginii este: \n" + url);
}
//-->
</script>

<form action=""><input type="button" value="Click" onclick="get_url()" /></form>
- Acest script va avea urmatorul rezultat, va afisa in pagina butonul de mai jos care, dupa ce veti da click, va afisa o fereastra alert cu domeniul si adresa paginii curente.
- Studiati scriptul si comentariile din codul lui.

Daca doriti sa regasiti portiunea de protocol a adresei URL curente, puteti folosi urmatorul exemplu :
<script type="text/javascript">
    var protocol = window.location.protocol;
</script>

- Observati modul de lucru bazat pe obiecte. Intai se adauga obiectul de rang superior ( window ) apoi, dupa un caracter punct (.) se adauga urmatorul sub-obiect in care vrem sa lucram (aici "location"), si dupa un caracter punct adaugam proprietatea acestui obiect la care vrem sa facem referire.


Pentru o mai buna invatare, incercati sa creati singuri si alte exemple folosind si alte proprietati si metode ale obiectelor prezentate in lectie.


Webdesign by Discant Solutions