Cursuri online, WebDesign, html, css, php, mysql, linux | Invata-Online.ro

Sintaxa JavaScript

1. Adaugarea JavaScript intr-o pagina HTML

Pentru a insera JavaScript într-un document HTML deja existent, este necesara introducerea în fisier a etichetei <script> si </script>. Aceasta eticheta necesita aributul "type", sau atributul "language" (acesta din urma este depreciat in standardul XHTML) care va specifica browser-ului limbajul folosit pentru interpretarea codului inclus.
In interiorul etichetei <script> ... </script> vom scrie codul nostru.
Pentru scrierea si executarea programelor JavaScript avem nevoie de un editor simplu de texte (cum ar fi Notepad pentru Windows sau emacs pentru Unix) si un browser (ex. Mozilla Firefox, Internet Explorer).
- Atributul "language" (care insa nu este folosit in XHTML, ci doar in paginile web standard HTML) – va avea urmatoarea sintaxa: language="JavaScript", aceasta specifica browser-ului ce limbaj este folosit
- Atributul "type" – inlocuitorul lui "language" – va avea urmatoarea sintaxa: type="text/javascript", aceasta spune browser-ului ca scriptul este scris in format plaintext.
Putem, de asemenea, sa introducem instructiunile JavaScript intr-un alt fisier, extern, care va avea extensia ".js", pentru editarea acestui fisier este nevoie la fel de un editor simplu de texte. Avantajul fiind ca putem folosi acelasi cod in mai multe pagini HTML si in cazul necesitatii unei modificari in codul JavaScript, modificam doar datele dintr-un singur fisier (cel cu extensia ".js"), dezavantajul acestei metode este faptul ca intr-un fisier extern ".js" nu putem folosi etichete HTML, ci numi instructiuni JavaScript.
In cazul in care codul JavaScript se afla intr-un fisier extern, eticheta <script> din pagina HTML va trebui sa contina atributul "src" a carui valoare determina locatia fisierului in care se afla codul JavaScript.
In fisierul extern cu extensia "js" nu trebuie sa scriem eticheta "<script>", scriem direct instructiunile scriptului.
Iata un exemplu de script JavaScript scris in interiorul unei pagini web (XHTML):

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="ro">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Cod JavaScript</title>
</head>
<body>
    <script type="text/javascript">
        document.write("Textul care va fi afisat pe ecran");
    </script>
</body>
</html>
Si pt. HTML:
<html>
<head>
<title>Cod JavaScript</title>
</head>
<body>
    <script type="text/javascript">
        document.write("Textul care va fi afisat pe ecran");
    </script>
</body>
</html>
Comanda document.write este folosita pentru a tipari ceva in pagina.
Rezultatul acestui script, afisat in pagina web (XHTML si HTML) va fi urmatorul:
Textul care va fi afisat pe ecran

Daca dorim sa incarcam scriptul dintr-un fisier extern (de exemplu "cod.js"), codul nostru in documentul HTML va arata astfel:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="ro">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Cod JavaScript</title>
</head>
<body>
    <script src="cod.js" type="text/javascript">     </script>
</body>
</html>
- Iar fisierul "cod.js" va contine :
 • document.write("Textul care va fi afisat pe ecran")
Rezultatul afisat in pagina web va fi acelasi ca-n exemplele anterioare.

Recomandarea HTML 4.01 specifica introducerea unei etichete <meta> in portiunea <head> a documentelor care folosesc scripturi JavaScript. Aceasta eticheta specifica limbajul prestabilit folosit in toate scripturile din pagina. Eticheta ar trebui sa arate astfel :
        <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">
- Totusi, aceasta eticheta nu este obligatorie, scripturile functionand foarte bine si fara ea.

2. Ascunderea codului in browserele vechi

Unele browsere nu recunosc scripturile si le afisaza în pagina web ca text. Pentru a evita acest lucru putem folosi eticheta HTML pentru comentarii <!-- ... //--> delimitand cu aceasta instrictiunile JavaScript, astfel evitam aparitia scriptului in pagina web:
Acest lucru se face precum puteti vedea in exemplul urmator:

<script type="text/javascript">
    <!--
        Codul scriptului
    //-->
</script>

3. Conventii de sintaxa

In orice limbaj, scrierea are conventii si reguli de sintaxa. Chiar si scrierea în limba româna are regulile ei de sintaxa: orice propozitie incepe cu litera mare, se termina cu un semn de punctuatie, etc.! La fel si limbajele de programare au regulile si sintaxa lor.
In continuare vor fi prezentate regulile de sintaxa ala limbajului Java Script.

 • 1. Case-sensitive - se face diferenta intre literele mari si mici, astfel cuvinte precum "exemple, Exemple" vor fi tratate diferit.
 • 2. Punct si virgula (;) - Toate declaratiile trebuie sa se termine cu un caracter "punct si virgula" (;) (Exemplu" var1 = 3; var2 = 8;).
 • 3. Spatiile libere - JavaScript ignora spatiile libere, tab-urile si liniile libere care apar în instructiuni, acestea sunt utile pentru a face codul mai bine structurat si usor de citit. Recunoaste doar spatiile care apar în string-uri (sirurile de caractere). Exemplu: "var1 = 2 ;" este la fel cu "var1=2;".
 • 4. Ghilimelele - Ghilimelele simple ('') si duble ("") sunt folosite pentru a delimita sirurile de caractere (string). (Exemplu: "Invat JavaScript" sau 'Invat JavaScript').
 • 5. Caractere speciale - cand scriem scripturi, apare necesitatea de a folosi in cod sau in datele de iesire, un caracter special sau o apasare de tasta , cum ar fi tasta TAB , sau o linie noua. Pentru aceasta folosim caracterul backslash "\" in fata unuia din codurile Escape , astfel :
  • \b - backspace
   \f - indica o pagina noua
   \n - linie noua
   \r - indica un retur de car
   \t - indica o apasare a tastei TAB
   \\ - caracter backslash
   \' - indica un apostrof (ghilimele simple)
   \" - indica ghilimele duble

  • - De exemplu, daca dorim sa afisam un text, folosind document.write(), iar acel text trebuie sa contina ghilimele si caracter backslash "\", si anume textul (Curs "JavaScript" \ discant.ro), pentru a nu "deruta" scriptul in interpretarea codului, deoarece ghilimelele si backslash fac parte din sintaxa, adaugam \ in fata acestor caractere din interiorul sirului. Comanda de afisare a sirului va fi astfel: document.write("Curs \"JavaScript\" \\ discant.ro");

 • 6. Comentarii - comentariile in interiorul codului sunt necesare cand dorim sa specificam rolul anumitor functii si variabile, pentru o mai usoara intelegere ulterioara a scriptului. Pentru a adauga un comentariu, pe o singura linie, in interiorul codului, incepem scrierea acestuia cu succesiunea // (Exemplu: // Comentariu). Daca dorim sa scriem comentarii pe mai multe randuri, se foloseste /* la inceputul comentariului si */ la sfarsitul acestuia (Exemplu: /* ... comentariu pe mai multe randuri ... */)
 • 7. Numele variabilelor si functiilor - numele dat variabilelor si functiilor trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
  • - primul caracter trebuie sa fie o litera, un caracter de subliniere (_) sau semnul $
   - primul caracter nu poate fi un numar
   - numele nu trebuie sa contina spatii libere
   - nu se folosesc cuvinte rezervate, care fac parte din limbajul JavaScript (cum sunt "array", "status", "alert"), deoarece interpretorul programului nu va face diferenta intre aceste nume si comenzile JavaScript cu aceleasi nume.Webdesign by Discant Solutions