• 0742030267
  • horea1981@yahoo.com

Cursuri Online - Offline

Viata si piata muncii ne obliga sa invatam continuu, dar instructia permanenta si educatia raman totusi optiuni personale. Nu e suficient si nici linistitor sa ai diploma si un nume sonor de job in cartea de munca; esential este sa ai competente, experienta, talent si educatie, despre care stim ca este perena. De altfel, celebrul Albert Einstein avea convingerea ca "educatia este ceea ce ramane dupa ce ai uitat tot ceea ce ai invatat la scoala"...

HTML

HyperText Markup Language (HTML) este un limbaj de marcare utilizat pentru crearea paginilor web ce pot fi afișate într-un browser (sau navigator). Scopul HTML este mai degrabă prezentarea informațiilor – paragrafe, fonturi, tabele ș.a.m.d. – decât descrierea semanticii documentului. În cadrul dezvoltării web de tip front-end, HTML este utilizat împreună cu CSS și JavaScript.

CSS

CSS sau Cascading Style Sheets este un standard pentru formatarea elementelor unui document HTML. Stilurile se pot atașa elementelor HTML prin intermediul unor fișiere externe sau în cadrul documentului, prin elementul <style> și/sau atributul style. CSS se poate utiliza și pentru formatarea elementelor XHTML, XML și SVGL.[1] CSS este unui dintre tehnologiile de bază utilizate în procesul de dezvoltare web, împreună cu HTML și JavaScript

PHP

PHP este un limbaj de programare. Numele PHP provine din limba engleză și este un acronim recursiv : Php: Hypertext Preprocessor. Folosit inițial pentru a produce pagini web dinamice, este folosit pe scară largă în dezvoltarea paginilor și aplicațiilor web. Se folosește în principal înglobat în codul HTML, dar începând de la versiunea 4.3.0 se poate folosi și în mod „linie de comandă” (CLI), permițând crearea de aplicații independente.

MySql

MySQL este un sistem de gestiune a bazelor de date relaționale, produs de compania suedeza MySQL AB și distribuit sub Licența Publică Generală GNU. Este cel mai popular SGBD open-source la ora actuală[5], fiind o componentă cheie a stivei LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Java Script

JavaScript (JS) este un limbaj de programare orientat obiect bazat pe conceptul prototipurilor.[5] Este folosit mai ales pentru introducerea unor funcționalități în paginile web, codul JavaScript din aceste pagini fiind rulat de către browser. Limbajul este binecunoscut pentru folosirea sa în construirea siturilor web, dar este folosit și pentru accesul la obiecte încapsulate (embedded objects) în alte aplicații.